1. NIHOPHAWA-OS32 (35 lít)
 2. Công suất: 1.5 kW
 3. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 4. Tủ sấy NIHOPHAWA-OS32 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-OS32 có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-OS53 (53 lít)
 2. NIHOPHAWA-OS80 (85 lít)
 3. Công suất: 1,8 kW
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Tủ sấy NIHOPHAWA (OS53 - OS80) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (OS53 - OS80) có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-OS108 (108 lít)
 2. Công suất: 2,0 kW
 3. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 4. Tủ sấy NIHOPHAWA-OS108 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-OS108 có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.