1. NIHOPHAWA-OS120 (121 lít)
 2. Công suất: 2,2 kW
 3. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 4. Tủ sấy NIHOPHAWA-OS120 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-OS120 có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-OS160 (164 lít)
 2. NIHOPHAWA-OS200 (215 lít)
 3. Công suất 2,5 kW
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Tủ sấy NIHOPHAWA (OS160 - OS200) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (OS160 - OS200) có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-OS260 (268 lít)
 2. NIHOPHAWA-OS320 (336 lít)
 3. Công suất: 3,0 kW
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Tủ sấy NIHOPHAWA (OS260-OS320) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (OS260-OS320) có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-OS360 (368 lít)
 2. NIHOPHAWA-OS420 (436 lít)
 3. Công suất 3,6 kW
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Tủ sấy NIHOPHAWA (OS360 - OS420) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (OS360 - OS420) có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.