Dải nhiệt độ làm ấm cài đặtTừ nhiệt độ môi trường +5 độ C đến 70 độ C Bước cài đặt 1 độ C
Độ đồng đều nhiệt độ ± 0,2 độ C tại 37 độ C
Độ nhậy điều khiển
0,01 độ C
Nhiệt độ bảo vệ cài đặtNhiệt độ làm ấm cài đặt + (1 độ C đến 5 độ C)
Hẹn giờ cho thiết bị hoạt động theo thời gian thựctháng, ngày, giờ phút
Thời gian làm ấm1 phút đến 99 giờ 59 phút, 23 ngày, bước đặt 1 phút hoặc liên tục
Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have