1. NIHOPHAWA-I32 (35 lít)
 2. NIHOPHAWA-I53 (53 lít)
 3. Công suất: 300W
 4. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 5. Tủ ấm NIHOPHAWA (I32 - I53) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (I32 - I53) tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-I80 (85 lít)
 2. Công suất: 350W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I80 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I80 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-I108 (108 lít)
 2. Công suất: 400W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I108 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I108 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.