1. Dung tích buồng làm ấm: 121 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 450W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I120 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I120 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 164 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 500W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I160 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I160 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 216 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 600W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I200 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I200 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 268 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 700W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I260 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I260 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 336 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 800W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I320 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I320 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 384 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 900W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I360 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I360 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.
 1. Dung tích buồng làm ấm: 473 lít
 2. Công suất điện tiêu thụ lớn nhất: 950W
 3. Thiết bị nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
 4. Tủ ấm NIHOPHAWA-I420 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-I420 tự hào có nhiều chương trình làm ấm khác nhau, đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.