Nồi hấp tự động cửa trượt

Nồi hấp NIHOPHAWA (dung tích 55 - 110 lít)
MÀN HÌNH LED VÀ MÀN HÌNH LCD

Nồi hấp tự động cửa mở ngang

Nồi hấp NIHOPHAWA (dung tích 23 lít)
MÀN HÌNH LED VÀ MÀN HÌNH LCD