NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TRUNG TÂM TỪ 200 LÍT TỚI 2000 LÍT

  1. Dung tích buồng hấp
  2. Nguồn cung cấp
  3. Công suất tiêu thụ
  4. Ứng dụng
  5. Nhiệt độ tiệt trùng
  6. Áp suất làm việc
  7. Máy nén khíMáy hút chân không loại không dầu
  8. Công suất
Brochure
Download the brochure and learn more about this autoclaves capabilities
Download brochure
Need help choosing?
Ready to place your order? we are here to assist you with any questions you may have