1. NIHOPHAWA-AS150 (155 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS200 (210 lít)
 3. NIHOPHAWA-AS250 (253 lít)
 4. Công suất: 15 - 18 kW
 5. Cửa mở ngang
 6. Thiết bị khử trùng trong Bệnh viện
 7. Nồi hấp NIHOPHAWA nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, nồi hấp NIHOPHAWA có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-AS300 (310 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS400 (410 lít)
 3. NIHOPHAWA-AS500 (510 lít)
 4. Công suất: 21 - 27 kW
 5. Cửa mở ngang
 6. Thiết bị khử trùng trong Bệnh viện
 7. Nồi hấp NIHOPHAWA nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, nồi hấp NIHOPHAWA có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-AS600 (610 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS800 (810 lít)
 3. NIHOPHAWA-AS1000 (1010 lít)
 4. Công suất: 27 - 36 kW
 5. Cửa mở ngang
 6. Thiết bị khử trùng trong Bệnh viện
 7. Nồi hấp NIHOPHAWA nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, nồi hấp NIHOPHAWA có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-AS1200 (1210 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS1500 (1530 lít)
 3. NIHOPHAWA-AS2000 (2010 lít)
 4. Công suất: 45 - 54 kW
 5. Cửa mở ngang
 6. Thiết bị khử trùng trong Bệnh viện
 7. Nồi hấp NIHOPHAWA nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, nồi hấp NIHOPHAWA có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.