NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TRUNG TÂM TỪ 200 LÍT TỚI 2000 LÍT

  1. Dung tích buồng hấp
  2. Nguồn cung cấp
  3. Công suất tiêu thụ
  4. Ứng dụng
  5. Nhiệt độ tiệt trùng
  6. Áp suất làm việc
  7. Máy nén khíMáy hút chân không loại không dầu
  8. Công suất