Nồi hấp NIHOPHAWA (dung tích 55 - 110 lít)
MÀN HÌNH LED VÀ MÀN HÌNH LCD

 1. NIHOPHAWA-AS50 (55 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS75 (75 lít)
 3. Công suất: 4 kW
 4. Cửa mở ngang
 5. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 6. Nồi hấp NIHOPHAWA (AS50 - AS75) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (AS50 - AS75) có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 7. Nồi hấp NIHOPHAWA (AS50 - AS75) quý khách có thể lựa chọn thêm máy hút chân không và màn hình LCD thay thế màn hình LED.
 1. NIHOPHAWA-AS100 (110 lít)
 2. Công suất: 4,5 kW
 3. Cửa mở ngang
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Nồi hấp NIHOPHAWA-AS100 nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-AS100 có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 6. Nồi hấp NIHOPHAWA-AS100 quý khách có thể lựa chọn thêm máy hút chân không và màn hình LCD thay thế màn hình LED.
 1. NIHOPHAWA-AS50D (55 lít)
 2. NIHOPHAWA-AS75D (75 lít)
 3. Công suất: 4 kW
 4. Cửa mở ngang
 5. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 6. Nồi hấp NIHOPHAWA (AS50D - AS75D) nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA (AS50D - AS75D) có nhiều chương trình khử trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu khử trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 1. NIHOPHAWA-AS100D (110 lít)
 2. Công suất: 4,5 kW
 3. Cửa mở ngang
 4. Thiết bị tiệt trùng trong Bệnh viện
 5. Nồi hấp NIHOPHAWA-AS100D nhỏ gọn, có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để xử lý vô trùng chăm sóc sức khỏe. Thiết bị đáng tin cậy và dễ sử dụng, NIHOPHAWA-AS100D có nhiều chương trình tiệt trùng khác nhau phù hợp với nhiều loại vật liệu tiệt trùng khác nhau, đạt tiêu chuẩn quốc tế.