Tham khảo: Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Tham khảo: Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Công ty THNN thương mại và công nghệ Hồng Phát, giới thiệu đến các bạn hệ thống xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm. Để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn và hình dung được mô hình của nó.

Đặc điểm và yêu cầu xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm

Nước thải trong phòng thí nghiệm, phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa dụng cụ thí nghiệm, lưu lượng nước thải tuy không lớn nhưng lại chứa nhiều thành phần ô nhiễm khác nhau. Các thành phần này chủ yếu được tạo ra bởi các loại hóa chất thí nghiệm và những nguồn cần thí nghiệm. Các chất vô cơ và hữu cơ tìm thấy trong nước thải phòng thí nghiệm gồm: dicloetan, cyclohexan, aceton, toluene, benzene, chloroform, butanol, methanol, SO42-, NO3-, Cl-, các hợp chất photpho,…Đây đa phần là những họp chất độc, dễ dây ô nhiễm môi trường. Do vậy, nước thải này cần được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường.


(Ảnh minh họa): Hệ thống xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm

Tính chất nước thải đầu vào của nước thải trong phòng thí nghiệm được thể hiện qua bảng dưới đây với các thông số chính như sau:

STT

Thông số

Đơn vị tính

Giá trị

Cột A QCVN 40-2011/BTNMT

1

Tổng Photpho

Mg/l

6 – 10

4

2

Tổng Nitơ

Mg/l

15 – 50

20

3

SS

Mg/l

70 – 120

50

4

COD

Mg/l

500 – 900

75

5

BOD5

Mg/l

400 – 600

30

6

pH

-

6.0 – 8.0

6 – 9

Nước sau khi xử lý yêu cầu đạt xả theo giá trị C – cột A QCVN 40:2011/BTNMT.

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM

(Ảnh minh họa): Hệ thống xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm:

Nước thải từ phòng thí nghiệm, được dẫn theo đường ống tới bể chứa. Do tính chất nước thải, lưu lượng nước thải và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải ở mỗi thời điểm là khác nhau. Vì thế, để đảm bảo hiệu suất làm việc cũng như tránh trường hợp quá tải cho các công trình xử lý phía sau, thì nước thải trước khi vào hệ thống xử lý cần được cho vào bể thu gom, để điều hòa lưu lượng và nồng độ. Đồng thời, loại bỏ một phần các chất rắn vô cơ có khả năng lắng.

Nước thải từ bể thu gom được bơm lên thiết bị keo tụ-lắng để loại bỏ chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Nguyên tắc hoạt động trong thiết bị này là các hạt keo nhỏ lơ lửng trong nước nhờ tác dụng của chất keo tụ, chúng sẽ kết dính lại với nhau tạo thành những bông căn có kích thước lớn, dễ dàng tách ra khỏi nước. Do lưu lượng nước thải ra từ phòng thí nghiệm trong ngày tương đối thấp, nên để tiết kiệm chi phí thì thiết bị này sẽ được điều chỉnh làm việc theo mẻ, một ngày 2 mẻ, mỗi mẻ hoạt động 4 pha: điền nước, lắng, xả, pha chờ.

Đầu tiên, nước thải được bơm vào thiết bị, đồng thời hóa chất keo tụ PAC và chất điều chỉnh pH(NaOH) được bổ sung vào. Motuer cánh khuấy sẽ được khởi động cùng lúc để hòa trộn đều hóa chất vào nước thải. Khi nước vào đầy thiết bị, bơm điền nước và châm hóa chất sẽ ngừng hoạt động. Motuer cánh khuẩy được điều chỉnh với tốc độ chậm để các bông cặn được hình thành lớn hơn, tránh sự khuấy trộn mạnh làm vỡ các bông cặn. Sau thời gian phản ứng, thiết bị khuấy trộn ngừng hoạt động. Quá trình lắng xảy ra, các bông cặn nhờ tác dụng của trọng lực được lắng xuống đáy bể. Khi quá trình lắng kết thúc, các bông cặn lúc này đã được lắng xuống hoàn toàn, hệ thống xả nước hoạt động. Phần nước trong sẽ được dẫn vào hệ thống thu nước của thiết bị và được dẫn sang thiết bị Oxy hóa.

Tại thiết bị phản ứng Oxy hóa, hệ thống châm hóa chất sẽ bổ sung H2O2 tạo điều kiện cho quá trình Oxy hóa xảy ra, cánh khuẩy sẽ trộn đều hóa chất vào nước thải. Mục đích của thiết bị này là chất hữu cơ độc hại còn sót lại trong nước thải. Các hợp hữu cơ độc hại nhờ tác dụng của chất Oxy hóa sẽ được hoàn toàn thành các chất vô cơ đơn giản. Đồng thời trong thiết bị này, các loại vi trùng gây bệnh có trong nước thải cũng sẽ được loại bỏ. Nước thải từ thiết bị Oxy hóa được bơm vào thiết bị lọc áp lực, để loại bỏ các cặn lơ lửng còn lại trong nước thải.

Nước thải sau khi ra khỏi thiết bị lọc áp lực, sẽ được dẫn theo đường ống ra nguồn tiếp nhận. Nước thải phòng thí nghiệm sau xử lý đạt cột A QCVN 40-2011/BTNMT. Bùn từ thiết bị lắng hóa lý được đưa vào bể thu bom để tiếp tục xử lý. Định kỳ bùn lắng sẽ được hút xử lý theo quy định. (Nguồn: sacotec.vn)

*Lưu ý: Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, không nên làm theo dưới mọi hình thức khi chưa được sự hướng dẫn của đơn vị chủ quản. Nên quý khách vui lòng liên hệ với Công ty bán máy móc thiết bị Y tế Hồng Phát là đơn vị chuyên thi công hệ thống xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm, để được tư vấn cụ thể.