Hệ thống xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp

Ngày nay, khi nhắc đến xử lý nước thải cụm khu công nghiệp là sẽ có nhiều gợi ý về các công nghệ xử lý nước thải ứng dụng với nhiều loại nước thải công nghiệp bao gồm: nước sản xuất mỹ phẩm, nước sản xuất sắt thép, nước thải của khu công nghiệp, nước sản xuất gia công,…Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu đến 2 công nghệ trong hệ thống xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp được đưa vào sử dụng nhiều hiện nay.

Thực tế tại Việt Nam hiện nay: các quá trình xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp bao gồm 2 quá trình xử lý duy nhất (trừ xử lý sơ bộ).

- Quá trình xử lý hóa lý: bao gồm keo tụ + tạo bông, tuyển nổi (ít được sử dụng trừ nước thải thủy sản).

- Quá trình xử lý sinh học: bao gồm hệ phản ứng kết hợp các bể sinh học hiếu khí (MBR, MBBR, FBR, SBR, Aerotank,…), sinh học thiếu khí (Anoxic), sinh học kỵ khí (UASA, bể kỵ khí tiếp xúc).

(Vì sao chúng tôi lại nói “MBBR, MBR, FBR” đều là quá trình xử lý hiếu khí vì bản chất thực của các bể xử lý trên là quá trình sinh học hiếu khí kết hợp với quá trình lọc màng (MBR), gắn thêm giá thể tăng hiệu quả xử lý và để xử lý Nito (FBR, MBBR)).

Ứng dụng thực tế của 2 công nghệ trong hệ thống xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp hiện nay là:

1. Quy trình xử lý hóa lý:

Quy trình xử lý hóa lý trước khi kết hợp với xử lý sinh học

Đối với nước thải khu công nghiệp thường sử dụng công nghệ này nếu muốn đảm bảo quá trình vận hành ổn định hơn (có lợi cho một số công ty trong khu công nghiệp xả thải không đạt chuẩn có thể yêu cầu khu công nghiệp xử lý “giúp hộ” ).

Đối với nước thải có COD, TSS cao: Bao gồm các ngành xử lý nước thải như: thủy sản, chế biến gỗ, dệt nhuộm, sơn,…Đối với dệt nhuộm còn một công đoạn xử lý màu, nước thải sản xuất sử dụng tuyển nổi nhiều hơn lắng.

Quy trình xử lý chỉ bao gồm xử lý hóa lý

Quy trình xử lý chỉ bao gồm hóa lý đối với: nước thải chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng tới vi sinh vật (nước thải xi mạ, thuộc da,…) và một số ngành trong nước thải chỉ có TSS, kim loại mà lượng BOD, Nito, Photpho quá thấp.

2. Quy trình xử lý sinh học đơn thuần:

- Công nghệ AAO: xử lý BOD, COD, Nito và photpho

- Công nghệ xử lý AO: xử lý triệt để Nito trong nước thải

- Công nghệ xử lý SBR: xử lý theo mẻ: cơ chế tương đương công nghệ AO

- Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí đơn thuần: Aerotank xử lý BOD, COD và nitrat hóa

- Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí nâng cao: giá thể (FBR, MBBR), lọc sinh học hiếu khí (MBR)

- Công nghệ xử lý áp dụng cả 3 quá trình trong 1 bể: công nghệ mương oxy hóa

- Quá trình áp dụng của từng công nghệ khác nhau cho những điều kiện khác nhau.

Đối với các khu công nghiệp nếu nhà máy nào không có công đoạn xử lý hóa thì phải yêu cầu các công ty trong khu công nghiệp xả thải đúng quy định cột B hoặc C. Theo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất hiện nay là: QCVN 40:2011/BTNMT với các tiêu chí về chất lượng nước thải ngày càng khắt khe hơn.

Để xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở các cụm khu công nghiệp tốt nhất cần phải áp dụng quy trình xử lý nước thải ứng dụng được các công đoạn xử lý một cách bài bản và hợp lý. Khi cần thiết kế, thì công nâng cấp và bảo trì công nghệ xử lý nước thải công nghiệp với chi phí tối ưu nhất hãy liên hệ với Công ty TNHH thương mại và Công nghệ Hồng Phát.

*Lưu ý: Bài viết mang tính tham khảo ở nhiều nguồn, để biết thông tin chi tiết hơn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo SĐT 04-62.670.896, 0973029364. Fax: 04-62670881. Email:sales@nihophawa.com.vn. Hoặc có thể chat trực tiếp trên khung chát của website để chúng tôi trả lời quý khách.