Các công nghệ AAO màng lọc MBR trong xử lý nước thải

Các công nghệ AAO màng lọc MBR trong xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải của Hong Phat Tech Co., Ltd được thiết kế, lắp đặt, vận hành các công trình theo công nghệ AAO&MBR (Anaerobic Anoxic Oxic & Membrane Biological Reactor - công nghệ xử lý nước thải trong điều kiện yếm khí, thiếu khí và hiếu khí kết hợp màng sinh học).

Công nghệ xử lý sinh học kết hợp lọc màng AAO&MBR là công nghệ tiên tiến, đã được áp dụng thành công và rộng rãi trong việc xử lý nhiều loại nước thải khác nhau từ nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện đến nước thải công nghiệp tại các nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Module màng lọc MBR

Hệ thống xử lý nước thải của chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Nước thải đầu ra đạt quy chuẩn xả thải.

- Thiết kế phù hợp với không gian mặt bằng sẵn có nhưng vẫn đảm bảo công suất xử lý cần thiết.

- Thuận tiện trong việc bảo dưỡng, bảo trì hệ thống.

- Đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình phù hợp kiến trúc tổng thể.

- Không gây mùi hôi và tiếng ồn ảnh hưởng môi trường xung quanh.

- Chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì hợp lý.

- Vận hành đơn giản, không sử dụng nhiều nhân công.

Hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO mang lọc MBR

Các công nghệ AAO&MBR của chúng tôi có rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các công nghệ xử lý sinh học khác như sau:

Bảng 1: Ưu điểm công nghệ AAO&MBR

STT

Công nghệ AAO&MBR

Ưu điểm

1

Kích thước lỗ màng là ≤ 0,4 µm(micrômét), màng MBR có thể tách các chất rắn lơ lửng, hạt keo, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn

- Công nghệ tiên tiến

-

2

Nước sau xử lý màng MBR có chất lượng tốt (SS<5 mg/l), BOD5 và COD thấp

- Có thể tái sử dụng nước thải: tưới cây, rửa đường, rửa toilet

3

Thời gian lưu nước trong bể ngắn (2,5-5 giờ) so với công nghệ bùn hoạt tính thông thường (> 6 giờ)

- Thể tích bể xây dựng nhỏ

- Tiết kiệm diện tích

4

Nồng độ vi sinh trong bể sinh học cao (5 – 8 g/l so với thông thường chỉ khoảng 2 – 3 g/l)

Thời gian lưu bùn dài (50 ngày so với thông thường chỉ khoảng 10-15 ngày)

- Bùn sinh ra ít

- Chi phí xử lý bùn giảm

5

Quá trình vận hành mang tính tự động hóa cao

- Hệ thống hoạt động an toàn và chất lượng nước sau xử lý ổn định

- Ít nhân công vận hành

6

Sử dụng các cụm module màng MBR để hút nước sau xử lý

- Khi nâng công suất thì chỉ cần lắp đặt thêm module màng MBR mà không cần phải xây thêm bể xử lý

Các công nghệ AAO màng lọc MBR xử lý nước thải của Công ty thiết bị Y tế Hồng Phát luôn được các đối tác tin dùng vì chất lượng trong quá trình thi công lắp đặt và những ưu điểm mang lại từ hệ thống xử lý nước thải trong quá trình vận hành.